Sportovní hala

Přijďte si vychutnat atmosféru naší nové moderní víceúčelové haly. Aktivně odpočívat u nás můžete při Tenisu, Badmintonu či Squashi. Hala slouží také k pořádání kulturních a společenských akcí. Věříme, že využijete našich kvalitních služeb. Těšíme se na Vás...


Přebor osmi MŠ v SYNOT TIP HALE

Sportovní zápolení dětí rožnovských mateřských škol se vydařilo!

 

Děti nemohly doma dospat, některé byly určitě trochu nedočkavé i nervózní. Mnohé z nich se chystaly vůbec na svoje první závody – Přebor mateřských škol ve speciálních k tomu vhodných disciplínách.

 Všech 185 zúčastněných dětí z osmi MŠ - tolik jich organizátoři z občanského sdružení TK Radegast a sportovní akademie Radegat ani nečekali, přijelo k tomu určenými autokary, pro všechny byly v Synot TIP Hale a v útrobách stadionu připraveny šatny, děti se převlekly do dresů s nápisy svých školek, obdržely opravdická čísla a šlo se na nástup. Ještě předtím se však rozběhaly a rozcvičily.  

Děti přivítal prezident TK Radegast a zároveň ředitel přeboru Ing. Josef Kramoliš a poté starostka města Bc. Markéta Blinková prohlásila hry za zahájené. Přítomen byl také vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu  Ing. Dušan Vrážel a pracovnice tohoto odboru Mgr. Iveta Pavlicová, která společně s TV Beskyd pečlivě pořizovala dokumentaci.

Děti se potom rozdělily po celé hale a začaly soutěžit v jednotlivých disciplínách – sprintu, pětiskoku, člunkovém běhu, slalomu s raketou a míčkem, hodu míčkem a běhu na 200 metrů. Jako pozitivní se ukázala spolupráce učitelek MŠ, které svým dětem pomáhaly, fandily a radily. Startovaly děti ročníků 2005, 2006 a 2007, přičemž se stanovovalo pořadí v každé disciplíně a v každé věkové kategorii. Takže náročná práce počítačového centra, ale vše se podařilo zvládnout. Velkou pomocí, bez kteréžto by se akce jen těžko dala v takovém rozsahu zvládnout, byla spolupráce trenérů a cvičitelů Tělovýchovné jednoty včetně předsedy Mgr. Jana Pargače a samozřejmě také přidělení účelové dotace ze Sportovního grantu města.

V každé disciplíně a každé věkové kategorii bodovalo pro svou školku 30 nejlepších, z jedné MŠ však nejvýše 4 a potom se body těchto 30 nejlepších v každé disciplíně sečetly.

Vítěznou školkou se stala a putovní pohár získala MŠ 1. máje – sportovka s 1576 body, na 2. místě se umístila MŠ Radost – 1407 bodů a na 3. místě MŠ Na Zahradách s 1020 body. Některé školky navštěvuje menší počet dětí a tak jsou oproti ostatním v nevýhodě, ale o pořadí v tomto věku rozhodně nejde, jde o to pro děti něco užitečného zorganizovat a přitáhnout je k pravidelné pohybové aktivitě. Největší odměnou pro organizátory bylo obrovské nadšení dětí, jejich úsměvy i vzorné chování a vystupování všech.

Pořadí nejlepších jednotlivců v jednotlivých ročnících:

Děti narozené v roce 2005: 1. Křižka Filip 2. Rádsetoulal Adam 3. Jeřábek Erik

Děti narozené v roce 2006: 1. Pavlica Vojtěch 2. Vojkůvka Aleš 3. Štěpánek Vojtěch

Děti narozené v roce 2007: 1. Drábek Alex  2. Křenek Vojtěch 3. Oršulová Sabrina

Každé dítě bylo také zváženo a změřeno, údaje si pečlivě zapisovala poradkyně zdravé výživy Jana Palacká, která, pokud o to rodiče v jednotlivých MŠ projeví zájem, pro ně uskuteční besedu o zdravé výživě. Protože je to samozřejmě na rodičích, jak se doma děti stravují. Péče o zdravý lidský růst nemůže končit a ani nekončí jedním setkáním a zápolením.

Děti mohou dále navštěvovat sportovní akademii Radegast, kde díky podpoře některých nadačních fondů mají přípravu 1. měsíc zcela zdarma a v dalších měsících za velmi výhodných podmínek. Více informací o akademii je uvedeno na www.synottiphall.cz či na tel. 603 487 949 ev. přímo u trenéra 737 464 359.